Základné informácie

Kodaň je hlavné mesto Dánska, ktoré sa nachádza na východe krajiny. Je to zároveň vedecké, kultúrne a ekonomické centrum Dánska.

Mesto Kodaň sa vyznačuje veľmi vysokou životnou úrovňou. Taktiež je to univerzitné mesto, v ktorom sa nachádza najstaršia a najväčšia vedecko - vzdelávacia inštitúcia v Dánsku. Obyvatelia mesta pristupujú veľmi šetrne k životnému prostrediu. Väčšina z nich jazdí do práce na bicykli, autobusom alebo metrom. Taktiež sa Dánsko môže pochváliť rekordom vo využívaní veternej energie.

V Kodani sa nachádza jedno z najväčších letísk v Európe, vďaka ktorému je v Kodani medzinárodná doprava na vysokej úrovni. Je to letisko, ktoré sa volá Kastrup a nájdete ho na ostrove Amager.

História

História tejto oblasti sa písala už 4000 rokov pred našim letopočtom. Avšak trvalé osídlenie sa datuje od 11. storočia. V tom čase žili na tomto území len dve osady. Od 15. storočia je Kodaň ustanovená za hlavné mesto Dánska. V 18. storočí sa v meste rozbehol zahraničný obchod, vďaka ktorému mesto veľmi napredovalo. Toto obdobie môžeme označiť aj ako "Zlatý vek".

No práve v tomto období Dánsko zasiahlo aj niekoľko katastrof. Medzi tie najzávažnejšie patrí mor, ktorý zasiahol takmer tretinu populácie. Taktiež muselo mesto čeliť veľkému požiaru, ktorý zničil polku mesta.

kodaň