Zvyky a tradície

Thajci sú veľmi pohostinní ľudia, ale aj od turistov sa očakáva tolerantné správanie voči nim a najmä ich kultúre. Pred cestovaním do Thajska by ste mali vedieť pár informácií, ako sa správne správať v tejto krajine.

V prvom rade by ste mali vedieť, že Thajci si veľmi ctia kráľa, kráľovnú a celú kráľovskú rodinu. Určite nikdy nikde nekritizujteneurážajte ich hlavu štátu, pretože si môžete narobiť veľké problémy, ktoré môžu vyústiť až do súdneho stíhania. Taký istý rešpekt musíte prejavovať aj voči Budhovi. Nezáleží na veľkosti jeho vyobrazenia alebo cene.

Pri pozdrave si miestni obyvatelia nikdy nepodávajú ruky. Ich pozdrav prejavujú tak, že zomknú ruky pred tvárou tak, aby prsty smerovali hore a mierne sa uklonia. V Thajsku platí nepísané pravidlo, že vždy sa ako prvý ukloní mladší človek.

Pri sedení si dávajte veľký pozor. Je veľmi neslušné sedieť s prekríženými nohami, pričom jedna z nôh smeruje na inú osobu. Noha je pokorná časť tela a nemali by ste ňou nikde ukazovať. Opačný význam pre Thajcov má hlava. Je pre nich posvätná a akékoľvek dotyky nie sú prípustné.

Je slušné, pokiaľ páry na verejnosti neprejavujú svoju lásku. Len veľmi málo thajských párov sa drží za ruky, avšak to len mimo spoločnosti. Nebuďte prekvapení, keď vás domáci oslovia krstným menom, pred ktoré dajú slovíčko "khun", čo v preklade znamená pán, pani alebo slečna.

bangkok