Námestie Piazza Navona

Toto námestie je považované za najkrajšie námestie na svete. Toto priestranstvo má tvar elipsy a nesie dvojtisícovú históriu Ríma. Kopíruje pôdorys pôvodného štadióna Circus Agonalis, ktorý tu stával za čias antiky.

Tento štadión bol slávnostne otvorený v roku 86 cisárom Domiciánom pri príležitosti rímskych hier. Tento štadión mal kapacitu až 30 tisíc divákov.

V roku 1377 sa vo Vatikáne usadil pápež, ktorý začal s veľkým urbanistickým rozvojom tejto oblasti. Najväčšiu zmenu zažilo námestie v roku 1644, kedy pápež Inocenc X. zahájil program barokizácie mesta. Na námestí vystaval fontány a kostol.

Fontána del Moro (Maurova fontána) - túto fontánu postavil slávny sochár Bernini a nachádza sa na južnej strane námestia.

Fontána dei Fiumi (Riečna fontána) - stojí uprostred námestia a predstavuje štyri rieky ako symboly štyroch vtedy známych kontinentov. Na koždom jej roku je socha muža, ktorá znázorňuje jednotlivé rieky. Níl zastupuje Afriku, Ganga Áziu, Dunaj Európu a rieka Rio della Plata Ameriku.

Kostol sv. Anežky (Sant´Agnese in Agone)

Tento kostol sa nachádza na západnej strane námestia. Bol postavený na mieste, kde mučeníckou smrťou prišla o život sv. Anežka. Toto trinásťročné kresťanské dievča bolo vyzlečené na námestí donaha preto, že sa nechcela vydať za pohana. Legenda však hovorí, že sa stal zázrak a dievčaťu narástli dlhé vlasy, takže krásne zakryli jej nahotu. Anežka však bola neskôr popravená behom Diokleciánovho prenasledovania kresťanov.

Na námestí nájdete mnoho pouličných umelcov, maliarov a hudobníkov. V podvečerných hodinách námestie ožíva a tak turisti majú možnosť zažiť typický taliansky večer.

piazza navona rím