Kostoly moskovského Kremľa

Na území moskovského Kremľa sa nachádza sedem kostolov. Väčšina kostolov je sprístupnená verejnosti a určite by ste ich mali navštíviť.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Tento kostol je najväčší, najdôležitejšínajveľkolepejší kremeľský kostol. Je to dokonca aj najstaršia zachovaná pamiatka Moskvy a jedna z najväčších kupolovitých stavieb v Rusku.

Bol postavený pod vedením talianskeho staviteľa v rokoch 1475–79 na žiadosť Ivana III. Už predtým na jeho mieste stál pôvodný kamenný kostol, ktorý museli najskôr rozobrať. Až potom sa dali do stavby tohto diela. Kostol sa využíval na korunováciu ruských cárov a požehnanie vojvodcom pred ich vojnovými výpravami.

V dnešnej dobre slúži kostol ako múzeum. V jeho interiéri môžete vidieť nádherný vyrezávaný trón cára Ivana IV. Hrozného, tzv. Monamachov trón stvárňujúci výjavy zo života kniežaťa Vladimíra Monamacha z Kyjeva. Uvidíte krásne nástenné maľby, hlavný oltár a náhrobky patriarchov a významných predstaviteľov ruskej cirkvi umiestnené v stenách kostola.

Archanjelský kostol

Archanjelský kostol bol postavený v rokoch 1505 – 1508 benátskym architektom. Slúžil ako miesto večného odpočinku ruských cárov.

Kostol Zvestovania Panny Márie

V tomto kostole s deviatimi kupolami sa konali svadby a krsty ruských cárov. Jedná sa o jeden z mála ruských kostolov, ktorý nevybudovali talianski stavitelia ale domáci majstri.

Zvonica Ivana Veľkého

Táto zvonica patrí ku kostolu a do 18. Storočia bola najvyššou stavbou v meste. Má 81 metrov a prezývajú ju "horiaca svieca", pretože ju svojim tvarom naozaj pripomína. Zvonica má až 30 zvonov, z ktorých najväčší má až 7 ton.