Beatles Platz

Beatles-Platz je námestie v štvrti St. Pauli v Hamburgu. Okolo tohto miesta sa nachádza päť sôch, ktoré svetu predstavujú skupinu The Beatles. Sú to sochy hudobníkov ako John Lennon, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe, George Harrison a bubeníci Pete Best a Ringo Starr, z ktorých každý hrával s The Beatles niekedy počas svojich hamburských zákaziek.

Toto námestie bolo postavené na pamiatku Beatles, ktorá mala význam aj v histórii Hamburgu. Projekt navrhli architekti Dohse & Stich počas spoločnej verejnej súťaže. Budovanie nákladov na projekt bolo okolo 500 000 EUR a bolo rozdelené medzi dary, sponzori a mesto Hamburg.

Iniciátorom projektu bola rozhlasová stanica Hamburg, Oldie 95. Na podnet stanice bola založená komunita záujmu IG Beat City, ktorá považuje The Beatles-Platz za predohru pre ďalšie projekty zamerané na rozširovanie Beatles v panoráme mesta Hamburg.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 11. septembra 2008 pod vedením primátora mesta. Pamätník Beatles sa skladá z kovových sôch členov kapely, a z tabule s názvami úspešných piesní.