Experiminta

Experiminta je vedecké centrum alebo interaktívne múzeum vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré bolo otvorené dobrovoľníckou prácou roku 2011. Rozhodne zaujme každého mladého bádateľa, ale konajú sa tu zaujímavé prednášky pre dospelých.

Múzeum tvorí približne 120 interaktívnych experimentálnych staníc. Na rozdiel od väčšiny múzeí, tu chcete všetko vyskúšať a dotýkať sa. S približne 90 000 návštevníkmi ročne zo všetkých vekových skupín je toto vedecké centrum najväčším detským múzeom vo Frankfurte nad Mohanom z hľadiska počtu návštevníkov.

Výstavný koncept tvorí asi 130 experimentálnych staníc, ktoré sú pridelené deviatim témam, napríklad "Rýchle a pomalé" (pohyb), "Silné a slabé" alebo "ekonomické a plytké" (energia a životné prostredie). Návštevníci by mali rozpoznať a pochopiť prepojenia. Príčiny a dôsledky akcií a vonkajších vplyvov, ktoré by mali byť jasne definované.

Okrem stálych expozícií ponúka Experiminta aj špeciálne výstavy, rodinné prednášky, workshopy Experiminta on Tour, projekt Experiminta v nemocnici, projekt pre kariérnu orientáciu MINT - hviezdy zajtrajška jazyková podpora pre migrantov a oveľa viac.