Mešita al-Aksá

Mešita al-Aksá je najväčšou mešitou v Jeruzaleme a posvätným centrom islamskej viery. Stavba navonok pôsobí nenápadne, až je ťažko uveriť, o aké významné miesto ide.

Mešita je súčasťou Chrámovej hory v Jeruzaleme a bola postavená na začiatku 8. storočia. Al-Aksá znamená v arabskom jazyku “najvzdialenejší¨a práve odtiaľto, z “najvzdialenejšej mešity¨, údajne prorok Mohamed vstúpil na nebesia.

Vzhľad mešity sa počas rokov menil. Silné zemetrasenie ju hneď dvakrát doslova zrovnalo so zemou. Súčasná podoba mešity pochádza z 11. storočia. Interiér tvoria fascinujúce stĺpy vytvorené z mramoru, ktoré daroval Benito Mussolini. Zložitú výzdobu stropu zase financoval egyptský kráľ Farúk. Súčasťou mešity je mihráb a tambur, ktoré sa zachovali.

Pýchou mešity bola i kazateľňa pochádzajúca z doby Saladina, ktorá bola zničená požiarom. Nájdete tu tiež minarety a kupolu, ktorá je prevažne čiernej farby. Pôvodne bola kupola strieborná a tvorila akoby protipól zlatej kupoly Skalného dómu.