Múzeá a galérie

Oproti katedrále sa nachádza budova bývalej nemocnice Ospedale di Santa Maria della Scala, v ktorej dnes sídli najväčšia umelecká galéria v meste.

Nádherný interiér však prekoná všetky vystavené diela. Uvidieť môžete fresku „Sv. Anna a sv. Jáchym“ od Beccafumiho. Sály, v ktorých je nainštalovaná výstava, kedysi slúžili ako nemocničné oddelenia. V jednej z nich nájdete cyklus fresiek od VecchiettyDomenica di Bartolo. Vytvorenie týchto fresiek bolo financované z darov, ktoré nemocnica dostávala.

Museo Archeologico si môžete pozrieť zbierku etruských artefaktov a nálezov z okolia mesta. Uvidíte tu aj nádherné šperky a zlaté predmety, ktoré sa našli v hrobke blízko Monteriggioni.

Ďalším zaujímavým múzeom je Museo dell´Opera del Duomo, v ktorom nájdete cenné obrazy a sochy. V tmavej sále Sala di Duccio uvidíte monumentálnu Ducciova „Maesta“ z roku 1313, ktorá bola vytvorená pre hlavný oltár katedrály.

Návšteva Sieny by sa nezaobišla bez návštevy v nádhernej sienskej obrazovej galérii. Tá sa nachádza v budove Palazzo Buonsognori z 15. storočia. Tu sa môžete kochať dielami slávnych ale aj menej slávnych sienskymi umelcov. Vo veľa sálach uvidíte sienskú gotickú maliarsku školu. Sály a obrazy sú usporiadané chronologicky, a tak v posledných sálach uvidíte diela predstavujúce nové smery.