Dionýzovo divadlo

Aténska akropola nie je zaujímavá iba sama o sebe, ale zaujme aj svojim okolím. Nájdeme tu Dionýzovo divadlo, ktoré patrí k najstarším divadlám na svete.

Divadlo sa nachádza juhovýchodne priamo pod akropolou a vďaka rozľahlým tribúnam je neprehliadnuteľné. Ľahko si ho môžete pomýliť s Hérodotovým odeonom, čo je podobná stavba hneď vedľa, ktorá však slúžila na úplne iné účely.

Od 6. storočia pred Kristom starí Gréci každoročne uctievali tancom a spevom boha plodnosti Dionýza. V roku 534 p. n. l. prišiel Thespis z Ikárie s tým, že postaví vedľa zboru aj človeka, ktorý s ním bude viesť dialóg. Vďaka nemu sa zrodil prvý herec a tak isto aj divadlo. Tieto oslavy sa konali priamo pod akropolou, pretože to bolo v centre mesta a vďaka svahu mohlo vystúpenie sledovať tisícky divákov. Tí sa mohli kochať premiérami Aischylových, Aristofanových, Euripidových a Sofoklových hier.

Postupne vzniklo divadlo. Najskôr ľudia sedeli na drevených laviciach, v roku 330 p. n. l. ich nahradili kamenné bloky. Tak vzniklo krásne antické divadlo, ktoré v pôvodnej podobe môžeme obdivovať aj dnes.

Zaujímavosťou je, že divadlo nie vždy slúžilo len mierumilovným účelom. Za vlády Rimanov a cisára Nera bolo prerobené do podoby arény, kde sa mohli konať krvavé gladiátorské zápasy. Z tej doby pochádzajú reliéfy, ktoré zobrazujú mýtické výjavy.