Lateránska bazilika sv. Jána

Lateránska bazilika sv. Jána je jednou zo štyroch najväčších bazilík. Bola postavená v 4. storočí n.l. a dnes je hodnosťou najvyšším kostolom katolíckej cirkvi.

Travertínová fasáda z roku 1735 je dielom Alessandra Galilei a je rozdelená na postikus a lódžu. Na hornej rímse sa nachádza 15 obrovských sôch, ktoré sú vysoké sedem metrov, vďaka čomu ich je vidno z veľkej diaľky. Tieto sochy znázorňujú učiteľov cirkvi.

Do kostola z portika vedie 5 dverí, ktorými sa dá dostať do každej z piatich lodí. Do hlavnej lode vedú centrálne bronzové dvere, ktoré pôvodne pochádzajú z budovy Senátu. Úplne napravo sa nachádzajú dvere označované ako "Svätá brána", ktoré sa môžu otvoriť len na Svätý rok, to znamená jedenkrát za 25 rokov.

Interiér pôsobí naozaj veľkolepo. Kedysi tu boli korunovaní mnohí pápeži. Monumentálnu veľkosť baziliky tvoria predovšetkým diela Francesca Borrominiho. V roku 1646 ho pápež požiadal, aby v rámci príprav na Svätý rok urobil celkovú renováciu kostola. Borromini tak vytvoril 12 výklenkov, do ktorých umiestnil mohutné barokové sochy apoštolov.

Dnes môžete vidieť fresky, ktoré znázorňujú krst Konštantína a založenie baziliky. Nádherný gotický baldachýn s freskami, ktorý pochádza z roku 1367. Dve strieborné schránky nad freskami, ktoré uchovávajú hlavu sv. Petra a sv. Pavla. Krížovú chodbu, ktorú postavil majster techniky nazývanej "cosmati" a vyzdobil ju krásnymi mozaikami. Pri stene stoja umelecké diela, ktoré pochádzajú z pôvodnej baziliky, napríklad medzi nimi nájdete jeden z najstarších pápežských trónov.