Tradičné Memmingenské festivaly a podujatia

Počas roka môžete v Memmingene navštíviť niektorý z jeho tradičných festivalov a spoznať kultúru a zvyky tunajšieho obyvateľstva.

Kinderfest - Memmingenský detský festival má viac ako 400 rokov tradície. Každoročne sa na festivale zúčastňuje viac ako 2000 detí základných a stredných škôl. Detí zo základných a stredných škôl na konci školského roka dostávajú darčeky. Tri dievčatá a traja chlapci sú každoročne volení za kráľov a kráľovné. Počas celého festivalu dodáva atmosféru dobrá hudba a tanec.

Fischertag - Rybársky deň je tradičný festival mesta Memmingen. Je určený pre takmer 1600 rybárov a rybárskeho kráľa. Každoročne prichádza na festival 30 000 až 40 000 ľudí ako súťažiaci alebo diváci. Tento festival sa uskutočňuje dva dni po Kinderfest.

Jahrmarkt - S viac ako 150 000 návštevníkmi ročne je jednou z najdôležitejších udalostí v meste Memmingen. Súčasne je to najväčší trh v meste v južnom Nemecku. Konajú sa vždy od utorka do štvrtka a rozprestiera sa na nich približne 500 obchodných stánkov. Trh sa konal od roku 1730 vždy v týždni pred smrťou Saint Gall (16. októbra).

Wallenstein-Sommer - Valdštejnský festival Memmingen je od roku 1980 súčasný historický festival. Každé štyri roky ho usporadúva rybársky klub Memmingen a sú najväčším historickým festivalom v Európe.