Délos

S Mykonosom susedí malý vyprahnutý ostrov Délos, ktorý je podľa gréckej mytológie rodiskom boha Apolóna a bohyne Artemis. Dnes je ostrov najvýznamnejším archeologickým náleziskom v celom Grécku i v Európe.

Kamenitý ostrovček dlhý 5 km a široký iba 1,3 km leží uprostred Egejského mora a je blízkym susedom známeho Mykonosu. Práve Mykonos je jediným miestom, z ktorého je možné dostať sa loďkou na ostrov. Asi po 20-30 minútovej plavbe sa ocitnete na neobývanom ostrove, ktorý sa na prvý pohľad môže zdať nehostinný a vyprahnutý. Práve na tomto miesta sa však v dávnych časoch začal písať jeden úchvatný príbeh.

Podľa gréckych mýtov sa boh Zeus zahľadel do krásnej titanky Letó, ktorá s ním otehotnela. Keď sa o všetkom dozvedela jeho oficiálna manželka bohyňa Héra, jej hnev bol taký silný, že vyslovila kliatbu, podľa ktorej Letó nenájde kúsok na zemi, kde by porodila plod nemanželskej lásky. Úbohá Letó tak dvanásť dní a dvanásť nocí hľadala v Egejskom mori miesto, kde by porodila, až sa dostala na ostrov Délos, ktorý bol v tom čase plávajúcim ostrovom. Keď na ostrov vstúpila, zrazu sa z morského dna uvoľnili dve skaly, ktoré ho spevnili. Tu priviedla na svet dvojičky - boha Apolóna a bohyňu Artemis.

Ostrov Délos patrí medzi najvýznamnejšie archeologické náleziská v Európe. Nálezisko pokrýva takmer celý ostrov, ktorý je posiaty zrúcaninami, amfiteátrami a mozaikami. Tie sú tichou spomienkou na časy, kedy toto miesto bolo významným kultovým centrom a zažívalo svoj rozkvet. V tých časoch tu žilo približne 30 000 obyvateľov. Hlavným symbolom ostrova je zachovaná tzv. Levia terasa, ktorá pochádza z doby okolo roku 700 pred n.l..

Fascinujúce na ostrove je to, že podľa archeológov je odkrytých zatiaľ len 20%. Uvidíme teda, čo si tento nenápadný ostrovček v Egejskom mori pre nás prichystá v budúcnosti.