Hypogeum Hal Saflieni

Hypogeum Hal Saflieni je majestátny podzemný chrám, ktorý vznikol približne pred 6000 rokmi. V tom čase sa stavali na Malte aj ďalšie megalitické chrámy, hypogeum je však narozdiel od nich ukryté v podzemí.

Hypogeum pripomína rozsiahly podzemný labyrint, ktorý sa rozkladá na približne 500 m2 na troch podlažiach. Tvorí ho asi dvadsať na seba nadväzujúcich jaskýň, chodby, pohrebné sály a obetné jamy. Na kamenných stenách sa zachovali nákresy a reliéfy, špirálové kresby a vyobrazenie zvieracích motívov.

Zostáva zahalené rúškom tajomstva, kto Hypogeum a rovnako aj ostatné chrámy postavil, čo je však jasné, musela to byť veľmi vyspelá civilizácia. Chrámový systém je veľmi premyslený a prepracovaný, zahŕňa odvetrávacie miestnosti a tiež špeciálne otvory, ktorými sa prenášali zvuky do ostatných miestností. Súčasťou stavby je aj 8 metrov hlboká cisterna, ktorá slúžila ako zásobáreň vody.

Znovuobjavenie Hpogea

Táto významná stavba bola objavená úplnou náhodou, a to v roku 1902, kedy miestny staviteľ pri kopaní základov domu narazil na obrovské kamene. Práve vtedy odkryl časť jednej z najväčších podzemných stavieb v celom Stredomorí. Postupne boli objavené aj ďalšie cenné predmety ako kamenné nádoby, amulety alebo hlinené sošky. Medzi nimi i známe soška nazývaná “Spiaca žena¨, ktorá predstavuje ležiacu ženu plnších tvarov, ktorá si rukou podopiera hlavu.

Počas vykopávok sa našli tiež pozostatky viac ako 7000 ľudí, ktoré svedčia o tom, že v dávnych časoch chrám slúžil ako pohrebisko.

Návšteva Hypogea určite prinesie fascinujúci zážitok. V expozícii však platia prísne pravidlá. Vstup je povolený len pre 10 návštevníkov každú celú hodinu od 9:00 do 17:00. Pre deti mladšie ako 7 rokov je vstup zakázaný. Pri vchode musí návštevník odovzdať všetky tašky a osobné veci, ktoré si odloží do skrinky. Fotenie je prísne zakázané. Keďže ide o pamiatku svetového významu, nie je sa čomu čudovať, že Malťania ju chcú čo najviac ochrániť, aby zostala zachovaná aj pre ďalšie generácie.