Chrám Božieho hrobu

Chrám Božieho hrobu predstavuje pre kresťanov najsvätejšie miesto a z historického hľadiska má veľký význam. Nachádza sa priamo v srdci Starého mesta a je zároveň najnavštevovanejšou pamiatkou Jeruzalema.

Počiatky chrámu siahajú do 2. storočia, kedy tu dal cisár Hadrián postaviť chrám, čím chcel zakryť jaskyňu, v ktorej bol Ježiš pochovaný. V rokoch 326 až 335 cisár Konštantín postavil na mieste byzantský chrám a to údajne po tom, ako jeho matka objavila Ježišov hrob a tiež kríž.

Stavba musela viackrát čeliť opakovaným požiarom, zemetraseniam a útokom. Podstúpila tak viacero opráv, rekonštrukcií, prístavieb, výsledkom čoho je súčasná, pomerne komplikovaná, dispozícia chrámu.

Chrám Božieho hrobu

Chrám je rozčlenený na kaplnky a priestory, ktoré sú vyhradené šiestim cirkvám. Ježišov hrob sa nachádza na prízemí v časti nazývanej katholikon a je bezpochýb najposvätnejším miestom celého komplexu. Svätyňu tvoria dve kaplnky. Vo vonkajšej Anjelskej kaplnke sa nachádza kúsok kameňa, ktorým bol údajne zakrytý Ježišov hrob. V druhej kaplnke je umiestnená samotná hrobka.

Golgota

Schodisko, ktoré sa nachádza pri vstupe do chrámu, vedie na Golgotu. Golgota v preklade znamená “miesto lebky¨. Práve na tomto mieste bol Ježiš ukrižovaný. Priestor je rozčlenený na dve kaplnky - grécku a rímskokatolícku. V gréckej pravoslávnej kaplnke sa nachádza otvor, do ktorého bol údajne zapustený Ježišov kríž. Cez sklo tiež môžu návštevníci vidieť pozostatky golgotskej skaly.

Kameň pomazania

Hneď za vchodom do chrámu je umiestnený Kameň pomazania, mramorová doska, na ktorú bolo údajne uložené Ježišovo telo po zložení z kríža, pomazané a následne vložené do hrobu. Kameň, ktorý možno vidieť, pochádza z roku 1810 a veriaci k nemu prichádzajú a klaňajú sa.

Ďalšou významnou časťou chrámu je kaplnka sv. Heleny. Na tomto mieste Helena, matka cisára Konštantína, údajne objavila Ježišov kríž. V suteréne sa nachádza kaplnka Nájdenia svätého kríža, kde k tejto udalosti došlo.

Súčasťou chrámu je posledných päť zastavení krížovej cesty Via Dolora, po ktorej kráčal Ježiš Kristus. Oltáre, ktoré sú umiestnené blízko cesty, znázorňujú scény z cesty utrpenia.