Norimberské kostoly

V Norimbergu sa nachádza aj mnoho historických kostolov. Ako pamätihodnosti sú najviac vyhľadávané tri kostoly, ktoré sú výnimočné svojou veľkosťou a historickým významom.

Frauenkirche

Frauenkirche, dnes rímskokatolícky farský kostol Panny Márie. Považuje sa za jednu z najvýznamnejších kostolov v Norimbergu na východnej strane hlavného námestia. Bol postavený na podnet cisára Karla IV. v roku 1352. Svetovo známy je jej balkón, z ktorého sa každoročne otvárajú Vianočné trhy. Rovnako známy je aj norimberský orloj, tzv. Männleinlaufen. Nachádza sa na štíte kostola. Každý deň o dvanástej na obed počuť trúbenie trubačov a ukáže sa 7 mužíčkov, ktorí trikrát obídu okolo cisára.

Lorenzkirche

St. Lorenz je gotický kostol v Norimbergu. Bol farským kostolom stredovekého sídelného centra bývalého cisárskeho mesta Norimberg, ktorý sa nachádza južne od mesta Pegnitz a tvorí mestský ekvivalent staršieho kostola sv. Sebalda v severnej časti okresu. Výstavba trojpodlažnej baziliky bola okolo roku 1250, neskorogotická sála bola dokončená v roku 1477. Patrónom kostola je svätý Vavrinec. Stavba, ktorá bola vážne poškodená počas druhej svetovej vojny, bola prestavaná na starý model. Od reformácie sa Lorenzkirche nachádza vedľa Sebalduskirche, jednej z dvoch hlavných protestantských mestských kostolov v Norimbergu

Sebalduskirche

Stredoveký kostol Sebalduskirche (po Einsiedlerovi Sebaldusovi). Nachádza sa v blízkosti hradu. Pôvodne bol v románskom slohu. V 14. storočí bol prestavaný do gotického štýlu. Úžasný interiér sa zachoval. Po roku 1525 sa stal luteránskym kostolom.