Pamiatky Menorca

Menorcu často prezývajú aj "múzeum pod šírim nebom". Túto prezývku dostala vďaka faktu, že je jedným z najbohatších miest na archeologické náleziská. Po celom ostrove sú roztrúsené naozaj vzácne pamiatky z dávnych dôb.

Počas Talayotickej doby, ktorá trvala od roku 1 400 pred Kristom až do príchodu Rimanov, bolo postavených mnoho stavieb, z ktorých časti sa zachovali až dodnes. Názov tohto obdobie je odvodený z talayotov. Je to názov najstarších stavieb, ktoré sa stavali na malom kopci a mali tvar kužeľovitej veže.

Medzi tie najviac zachovalé patrí Torellonet Vell (nachádza sa blízko letiska), Torre d´en Gaumes, Talatí d´en Dalt, Trepucó, Torelló, Curnia (pri Mahóne), Torre Llafuda (pri Ciutadelle) a naviac zachovalý interiér má - Sant Agustí Vell.

V okolí talayotov sa zachovali zbytky obydlí, ktoré sa nazývajú círculos. Boli pomerne veľké a ohradené stenou z veľkých kameňov.

Z tejto doby sa zachovali aj hroby, ktoré sa volali navetas. Boli to malé stavby, ktoré pripomínali prevrátenú loď s malým vchodom. Najskôr ich ľudia používali ako obydlie, neskôr sa ich pôdorys trochu natiahol a začali sa používať ako hroby. Mali dve poschodia, horné slúžilo na vysušenie mŕtvol a spodné na ich uloženie. Tieto hroby sa nenašli nikde inde na svete a dodnes sú predmetom archeologických výskumov.

Zachovali sa aj nejaké kresťanské stavby. Konkrétne 5 starokresťanských bazilík a to Son Bou, Es Cap des Port de Fornells, Es Fornás, Isla del Rey a Isla d´en Colom. Každá z nich je niečím výnimočná.

Torre d‘en Gaumes Menorca