Flamenco

Flamenco je významný žáner, ktorý pochádza zo španielskej Andalúzie. Vytvorili ho cigáni, ktorí sem prišli v 15. storočí z Indie cez Pakistáv a Egypt. Flamenco mieša španielsku, indickú, židovskú, cigánsku a arabskú kultúru.

Flamenco môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín: flamenco jondo (hlboké), flamenco chico (ľahké) a flamenco intermedio (stredné).

Flamenco je zmes spevu, tanca, hry na gitaru, tlieskania a hry na kachon, čo je dutá drevená krabica na bubnovanie.

Najskôr flamenco predstavovalo folklór chudobnej vrstvy. Tancovalo sa v úzkych kruhoch a neexistovali žiadni profesionálni umelci.

Na profesionálnu úroveň bolo flamenco povýšené až v období romantizmu. v roku 1922 zorganizoval spisovateľ F. G. Lorkou so skladateľom Manuelem de Fallou slávnu súťaž v Granade. vtedy sa im podarilo flamenco povýšiť na umenie. Dnes je flamenco vyhlásené organizáciou UNESCO za celosvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva.

Flamenco veľmi preslávil gitarista Paco de Lucia, spevák Camarón de la Isla, režisér Carlos Saura či natečník Antonio Gades. Tento tanec je dnes rozšírený po celom svete a pripomína vášeň Andalúzanov.