Kleopatrin pamätník

Kleopatrin pamätník (Cleopatra´s needle) je súhrnné pomenovanie dvoch pamätníkov, z ktorých jeden sa nachádza v Londýne a druhý v New Yorku. Meria 21 metrov, váži okolo 180 ton a bol vyrobený z červenej žuly. Má tvar štvorbokého zrezaného ihlana.

Kleopatrine pamätníky pochádzajú zo starovekého Egypta a ich názov je zavádzajúci, pretože vôbec nesúvisia s Kleopatrou. Faraón Thutmos III. ich nechal postaviť v  meste Heliopolis v roku 1450 pred našim letopočtom. O 200 rokov neskôr boli do pamätníka vtesané hieroglyfy, ktoré pripomínajú vojenské úspechy Ramsesa II. Za vlády cisára Augusta sa v roku 12 p.n.l. premiestnili do Alexandrie. To, že sa zachovali až dodnes má na svedomí piesok, ktorý ich doslova zakonzervoval. Vďaka nemu ich vonkajšie vplyvy vôbec neohrozili.

Londýnsky pamätník bol vztýčený v obvode Westmister na Viktóriinom nábreží. Bol to dar od egyptského panovníka Mehmeta Aliho Veľkej Británii v roku 1819, aby pripomínal víťazstvo admirála Nelsona v bitke na Níle, kedy porazil Napoleona.

Zaujímavosťou je, že britská vláda tento dar prijala, ale nechcela hradiť náklady na prepravu do Londýna. Pamätník zostal v Alexandrii až do roku 1877, kedy sir William James Erasmus Wilson zasponzoroval prevoz do Londýna. Doprava bola veľmi náročná a vyšla asi na 10 000 libier.

Kleopatrin pamätník bol v Londýne postavený v roku 1878 a je obklopený dvoma bronzovými sochami sfíng, ktoré majú za úlohu tento pamätník strážiť.

Kleopatrin pamätník v Londýne