Olivová hora

Viete, kde sa nachádzajú najstaršie olivovníky v Izraeli? V Getsemanskej záhrade. Toto miesto i celá Olivová hora sa spája s poslednými okamihmi života Ježiša Krista a tiež sú odtiaľto tie najkrajšie výhľady na celý Jeruzalem.

Olivová hora nesie názov po olivovníkoch, ktoré kedysi vrch pokrývali a v menšom počte sa tu nadchádzajú dodnes. Stromy sa považujú za najstaršie na svete a pochádzajú približne z 11. storočia. Hora je súčasťou 3,5 kilometra dlhého horského pásu a leží v nadmorskej výške 818 metrov. Od Levej brány je vzdialená na skok a od Starého mesta ju delí údolie Kidron.

Vrch hory bol posvätný už za čias kráľa Dávida a je spájaný s mnohými kľúčovými udalosťami zo života Ježiša Krista. Práve na tomto mieste Ježiš rozprával k svojim učeníkom, bol zatknutý, keď ho zradil Judáš a slávnostne vystúpil na nebesia po svojom zmŕtvychvstaní.

Na hore sa nachádza viacero kostolov a svätýň. Dominantou je Chrám národov, ktorý sa nazýva i ako bazilika Utrpenia. Práve sem sa chodil Ježiš modliť. Kostol v súčasnosti spravujú františkáni.

Kostol Nanebovzatia je pozoruhodná stavba. Dominuje mu 65 metrov vysoká veža, ktorá v minulosti slúžila pre tých pútnikov, ktorí nemohli prísť k Jordánu, tak aspoň z jej vrcholku mohli rieku zazrieť. Podľa tradície na tomto mieste mala byť pochovaná hlava Jána Krstiteľa.

Pozlátené kupoly zdobia kostol zasvätený Márii Magdaléne. Tento pravoslávny chrám bol postavený v roku 1886 cárom Alexandrom III. na počesť jeho matky.

Miesto nanebovstúpenia Ježiša Krista označuje osemboká stavba. Stavba je súčasťou mešity a je tu možné vidieť otisk pravej nohy Ježiša, ktorý je údajne jeho posledný pozemský krok pred vstupom na nebesia.

Na úbočí hory sa rozkladá najväčší židovský cintorín na svete, ktorého súčasťou je približne 150 000 hrobov. Nájdete tu tiež hrobky prorokov, v ktorých sú pochovaní poslední hebrejskí proroci - Ageus, Zacharjáš a Malachiáš.

Z vrcholku hory je fascinujúci výhľad na celý Jeruzalem, Skalný chrám, Chrámovú horu i hradby mesta.

olivová hora