Rieka Jordán

Rieka Jordán je pre Izraelský národ symbolická. Podľa biblického príbehu jej prekročenie znamenalo vstup do zasľúbenej zeme. Zároveň je to miesto, kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša Krista.

Jordán je hraničnou riekou a tvorí časť hranice medzi Izraelom, Palestínskou autonómnou oblasťou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom. Je to najdlhšia, najväčšia a najvodnatejšia rieka Izraela. Názov Jordán pochádza zo slova "jarad" a znamená zostupujúci. Rieka dlhá 251 kilometrov zostupuje naozaj rýchlo. Od svojho prameňa až k Mŕtvemu moru klesne takmer o 950 metrov. 

Podľa Biblie bol Jordán miestom niekoľkých zázrakov. Po štyridsiatich rokoch putovania po púšti sa Izraelský národ, ktorý viedol Jozue, konečne dostal do zasľúbenej zeme tým, že prešiel brod rieky neďaleko mesta Jericho. 

Jordán je tiež spájaný s postavou Jána Krstiteľa, ktorý v rieke pokrstil Ježiša Krista. Krsty sa na tomto mieste vykonávajú dodnes napriek skutočnosti, že rieka beznádejne vysychá. Dnes sa dá rieka prekročiť tak, že si nanajvýš zmáčate členky, miestami dokonca prejdete suchou nohou, ako pred storočiami biblická postava Eliáš.

Rieka Jordán má tri pramene, z ktorý dva pramenia pod horou Hermon na území Izraela. Prameň Banyas vyteká z jaskyne, ktorá s nachádza v Golanských výšinách. Ak sa prejdete cestičkou, ktorá vedie popri prameni, dostanete sa až k nádhernému vodopádu. Potoky Ayun a Snir pritekajú z Libanonu. 

Vodné toky sa spájajú a vytvárajú rieku Jordán, ktorá sa prudko ženie až do Galilejského jazera. Preteká údolím Hula, ktoré je jedno z najúrodnejších v Izraeli. 

Rieka Jordán sa vlieva hneď dvakrát. Najskôr do Galilejského jazera pri meste Kafarnaum. Následne jazero opúšťa a tečie ďalej takmer 160 kilometrov a svoju cestu končí v Mŕtvom mori. Práve pri Galilejskom jazere sa nachádza miesto, kde sa dal Ježiš pokrstiť a schádzajú sa tu veriaci z celého sveta, aby sa tiež nechali pokrstiť a zmyli zo seba všetky hriechy.