Bazilika Santa Croce

Bazilika sa nachádza vo východnej časti Florencie. Nechali ju postaviť františkáni v roku 1294 podľa návrhu slávneho talianskeho architekta Arnolfa di Cambio.

Bazilika Santa Croce, teda Bazilika sv. Kríža je považovaná za majstrovské dielo gotického umenia. Bazilika bola pomenovaná podľa egyptského kríža, podľa ktorého boli vybudované základy baziliky. Výstavba kostola bola veľmi finančne náročná, z veľkej časti ju sponzorovali bohaté florentské rodiny. To sa odzrkadlilo na vnútornom zdobení, kde sú zobrazené ich mená.

Hneď pri vchode do kostola sa nachádzajú honosne zdobené hrobky, medzi ktorými je aj pamätník Michelangela z roku 1570 od Giorgia Vasariho. Celkovo bolo v kostole pochovaných 270 významných obyvateľov Florencie. Medzi nimi je aj známy Galileo Galilei a nájdete tu aj pomník Danteho z roku 1737.

Z roku 1435 pochádza kamenný reliéf s názvom "Zvestovanie", ktorý je dielom Donatella. Za ním sú umiestnené hrobky, ktoré patria opernému skladateľovi Gioacchinu Rossinimi.

Bazilika Santa Croce je významnou umeleckou svätyňou, kde uvidíte nádherné fresky od Giotta a ďalších umelcov. Vpravo od hlavného oltára stojí kaplnka Cappella Bardi a Cappella Perzuzzi, ktoré majú krásnu obrazovú výzdobu. Tieto fresky namaľoval Giotto a znázorňujú život sv. Františka a epizódy zo života sv. Jána Krstiteľa. V kaplnke Cappella Baroncelli nájdete cyklus fresiek, ktoré sú venované Panne Márii.

Bazilika Santa Croce Florencia