Múr nárekov

Jedným z najznámejších symbolom Izraela je Múr nárekov. Pre Židov to je najposvätnejšie miesto, kde sa chodia modliť už tisíce rokov. Návštevníci tu môžu tiež do štrbín múru vložiť svoje želania napísané na lístočku s vierou, že budú vyslyšané.

Múr nárekov je dnes najposvätnejšie modlitebné miesto pre všetkých veriacich. Počas vlády Šalamúna postavili Židia na hore Moriah chrám, kde prinášali Bohu obete. Počas nájazdov babylonského kráľa Nabukodonozora bol chrám zničený a väčšia časť Židov odvlečená do babylonského zajatia.

Približne o sto rokov neskôr sa Židia opäť vrátili do Jeruzalema. Kráľ Herodes II. na základoch pôvodného chrámu postavil tzv. Druhý chrám, ktorého výstavba a prestavba sa odohrávala v roku 20 pred n.l.. V roku 70 n. l. bol chrám spolu s mestom zničený rímskym vojskom a zostala stáť iba časť západného opevnenia, čiže tá časť, ktorú dnes poznáme pod pojmom Múr nárekov. Židia ho nazývajú ako Západný múr a už tisíce rokov sem prichádzajú na každodenné modlitby.

Lístočky želaní

Bez rozdielu vierovyznania môže k múru prísť každý návštevník a dotknúť sa ho. Pri tej príležitosti je možné do štrbín múru zasunúť lístoček so svojimi želaniami. Napriek tomu, že múr má viac ako 2000 rokov, zvyk vkladať modlitby a želania je omnoho mladší a to takmer 500 rokov.

Hovorí sa, že marocký študent kabaly Azulai sa pripravoval na študijný pobyt v Jeruzalem. Jeho učiteľ, marocký rabín Or ha Chajim, mu dal na cestu na lístočku napísané prianie, ktoré mal vložiť do škáročky v Múre nárekov.

Mladý žiak okúzlený Jeruzalemom na lístoček zabudol. V meste sa mu však nedarilo presadiť, keďže tam bolo veľa znalcov kabaly. Po čase si spomenul na lístoček od svojho učiteľa a zaniesol ho k Múru nárekov a vložil do štrbiny. Zrazu sa mu začalo vo všetkom dariť. Traduje sa, že na lístočku bola napísaná modlitba rabína, aby sa jeho žiakovi darilo a mal úspech. Rabbi Azulai sa skutočne stal najslávnejším rabínom svojej doby.