Londýnska zoo

Londýnska zoo bola založená v roku 1826 a najskôr bola určená len na vedecké účely. Stala sa prvou vedeckou zoo na svete. Až o 20 rokov neskôr otvorila svoje brány verejnosti. Dnes v nej uvidíte 650 druhov zvierat , z ktorých je 112 na pokraji vyhynutia.

Táto zoo má hneď niekoľko prvenstiev. Ako prvá na svete predstavila pavilón plazov v roku 1849, vzniklo tu prvé akvárium, prvý pavilón venujúci sa rôznym druhom hmyzu a práve tu bol prvýkrát predstavený projekt detskej zoo.

Zaujímavá je časť „Butterfly Paradise“, kde objavíte svet krásnych motýľov z celého sveta. Londýnska zoo je domovom pre motýle z Afriky, južnej a východnej Ázie a Strednej a Južnej Ameriky. V  „Butterfly Paradise“ sa dozviete rôzne zaujímavosti z ich vývoja, spôsobu chovania a o problematike zmeny klímy, ktoré veľmi vplývajú na život týchto krásnych stvorení.

Vo vitrínach uvidíte stovky druhov motýľov, ale nájdete tu aj voľnú expozíciu, kde sa budete môcť voľne medzi nimi pohybovať. Nahliadnete aj do miestnosti, v ktorej sú stovky krásnych motýlích kukiel, z ktorých sa neskôr vyliahnu dospelí jedinci.

Londýnska zoo je domovom mnohých plazov, rýb, bezstavovcov, vtákov a cicavcov, ktoré môžete obdivovať každý deň v roku okrem Štedrého dňa.

londýnska zoo