História mesta

Mesto Nantes je šieste najväčšie mesto vo Francúzsku, v ktorom prevláda výborný lodný, potravinársky a letecký priemysel.

História mesta začína v 9. storočí a pokračuje v roku 939, kedy si z tohto mesta spravil kráľovské sídlo kráľ Alain Barbe-torte. Ďalším míľnikom bolo 14. storočie, kedy sa mesto stalo významným obchodným prístavom. Vlastnilo flotilu 1300 lodí.

V 18. storočí sem zo Západnej Indie privážali cukrovú trstinu, ktorú z tohto prístavu rozvážali do celého Francúzska, Anglicka a Škandinávie. Vďaka tomuto mesto začalo rýchlo bohatnúť a napredovať. Toto obchodovanie bolo súčasťou "ebenového obchodu". Bol to obchod s otrokmi, ktorý pozostával z ich prevozu z Afriky a odvozu do Západnej Indie. Vtedy sa mesto stalo najvýznamnejším prístavným mestom vo Francúzsku.

Počas vlády Ľudovíta XV. mesto zažilo úpadok, pretože stratili francúzske kolónie, zrušilo sa otroctvo a cukrová trstina sa nahradila cukrovou repou.

V 19. a 20. storočí sa na rieke vybudoval komplex prístavných zariadení, vďaka ktorému Nantes znova začalo prosperovať. Avšak, Loira, ktorá bola zdrojom bohatstva z centra úplne zmizla. Ešte v 30. rokoch 20. storočia mestom pretekala v menších korytách, ale po 1. svetovej vojne ich nemeckí pracovníci zasypali.

nantes