Akropola

Akropola je najdôležitejšia časť starovekých gréckych miest. Obvykle je umiestnená na nejakom vyvýšenej časti mesta a je veľmi dobre opevnená.

V tejto časti sa nachádzali najdôležitejšie chrámy či divadlá. Jednou z najzachovalejších akropolí je práve tá, ktorá sa nachádza v Aténach. Patrí do najobľúbenejších turistických cieľov a symbolov nie len Atén ale aj samotného Grécka.

Aténska akropola bola vybudovaná v rozmedzí 15. až 5. storočia p. n. l. a pomerne dlhú dobu tvorila politické, náboženské a kultúrne centrum Grécka. Celá stavba sa nachádza na skalnatom pahorku, ktorý z diaľky vytvára dojem mohutnej kamennej pevnosti. Dominantou celého komplexu je svetoznámy hlavný chrám - Parthenon.

História akropole začína už pred neuveriteľnými 3 500 rokmi. V tej dobe si tu mykénsky kráľ nechal postaviť hrad, okolo ktorého postavil 750 metrov dlhú a 10 metrov vysokú stenu. Najznámejšie pamiatky, o ktorých sa podarilo niečo zistiť alebo sa niečo z nich zachovalo, začali vznikať v 6. storočí p. n. l. V tej dobe vznikol chrám Athény Polias a tiež takzvaný Starý chrám (Archaios naos).

Po ťažkých Grécko-perzských vojnách v 5. storočí p. n. l. akropola slúžila výhradne na náboženské účely. V tomto období vznikli najvýznamnejšie pamiatky, ktoré sa zachovali až dodnes. Nejedná sa len o Parthenon ale aj o Erechtheion alebo Propyleje (vstupná brána). Nasledovali menšie chrámy Atény Niké a Braureion. Z tohoto obdobia dokonca poznáme mená sochára Feidia a architekov Iktina a Kallikrata, ktorí sa na stavbách podielali.

Po osamostatnení Grécka bola Akropola vyhlásená za pamiatku. V súčasnosti stále prebiehajú rekonštrukcie.

akropola grécko