Novodievči kláštor (Novoděvičij monastyr)

Tento kláštor je jeden z najkrajších kláštorov v Rusku. V roku 2004 sa dostav na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Najkrajší pohľad na kláštor sa vám naskytne od rybníka.

Novodievčí kláštor bol založený v roku 1524. V minulosti kláštor slúžil ako väzenie pre manželky cárov a ako pevnosť. Práve tu žila vo vyhnanstve až do svojej smrti nevlastná sestra Petra Veľkého, Sofia Alexejevna, ktorá sem bola umiestnená po neúspešnom pokuse o zvrhnutie cára.

Kláštor mal v 16. storočí slúžiť ako obranná línia pred nájazdmi Tatarov. V roku 1571 pri útoku tatarského chána nesplnil svoju funkciu. Vtedy sa výrazne zničil. V roku 1591 však splnil svoje opodstatnenie, kedy zastavil posledný nájazd Tatarov.

V súčasnej dobe slúži ako ženský kláštor a prehliadnuť si môžete krásny model komplexu kláštora ale aj jednotlivé budovy. Vstup je zdarma. Dominantnými stavbami je chrám Smolenskej Matky Božej (biely chrám s jednou zlatou kupolou a štyrmi striebornými), 72 metrov vysoká baroková zvonica zo 17. storočia a červeno-biely chrám so zlatou kupolou chrám Zosnulej Bohorodičky. Tu sa konajú bohoslužby a pri významných udalostiach sem občas zavíta aj prezident Ruska.

Novodievči cintorín

Súčasťou tohto kláštorného komplexu je aj jeden z najznámejšíchnajprestížnejších cintorínov. Odpočívajú tu významne ruské a sovietske osobnosti. Pochovaní sú tu napríklad umelci N. V. Gogol, A. P. Čechov, A. Tolstoj, P. Treťjakov, A. N. Ostrovskij, V. Šukšin, filmový režisér S. Ejzenštejn, hudobní skladatelia S. Prokofjev, A. Rubinstein, D. Šostakovič a veľa ďalších spisovateľov, hercov, básnikov a samozrejme politikov.