Historické centrum Madridu

Časť medzi Kráľovským palácom a galériou Prado je najstaršia časť mesta. Miestne stavby vynikajú nádhernou architektúrou, ktorá je prepracovaná do najmenších detailov. Toto sú najmalebnejšie miesta v celom Madride.

V historickom centre nájdete veľa kostolov a zaujímavých budov, ktoré nie sú nijak významné ale perfektne dopĺňajú typického ducha madridského centra.

Plaza Mayor

Plaza Mayor je najkrajším námestím v historickom centre, ktoré je obklopené malebnými uličkami. Veľký záujem turistov vzbudzujú predovšetkým nádherné fasády domov, z ktorých najzaujímavejší je dom vojvodu Casa de la Panadería s jeho krásnymi freskami.

Historická pekáreň

Dominantou námestia je Casa de la Panadería - historická pekáreň. Ako jedna z mál budov prežila požiare a slúžila ako model pri budovaní námestia. Jej fasáda je pokrytá freskami, ktoré znázorňujú mylotogické postavy. V minulosti táto budova slúžila ako kráľovská akadémie alebo v nej mala sídlo mestská knihovňa. Dnes tam nájdete madridské turistické centrum.

História námestia

Plán námestia bol navrhnutý v 16. storočí, avšak počas svojej existencie prežilo niekoľko požiarov, preto svoju súčasnú podobu má z roku 1790.

Námestie má obdĺžnikový tvar a po jeho obvode sa nachádzajú nádherné budovy s červenou fasádou. Uprostred stojí socha kráľa Filipa III. Budovy sú väčšinou obytné, na prízemí nájdete reštaurácie. V lete otvárajú tieto reštaurácie i svoje terasy, ktoré sú situované smerom do námestia a prekypujú turistami.

Plaza Mayor nie je jedinou atrakciou v historickom centre. Isto stoja za povšimnutie nádherné úzke uličky, ktorými je historické centrum prepletené. V nich nájdete architektonicky prepracované domy a kostoly.

Plaza Mayor Barcelona