Palác komunikácie

Palác komunikácie je jeden z najmonumentálnejších stavieb v Madride. Nachádza sa v centre mesta na Plaza de Cibeles, vedľa najznámejšej ulice v meste - Gran Via a parkom Bueno Retiro. V súčasnosti Palác slúži ako radnica.

Palác je úplne jedinečný jeho architektúrou. Patrí medzi najznámejšie motívy suvenírov z Madridu. Svoj názov dostal kvôli jeho primárnej funkcii – pôvodne slúžil ako sídlo španielskej pošty, telegrafu a telefónneho úradu.

Stavba paláca trvala až neuveriteľných 12 rokov. Začala v roku 1907 a skončila až v roku 1919. V skutočnosti ju tvoria dve budovy. Je postavená v kombinácii neogotikyšpanielskeho modernizmu. Budova je naozaj jedinečná zvonku ale aj z vnútra. Na prvý pohľad sa podobá viac katedrále ako administratívnej budove.

Kvôli poklesu vo využívaní klasickej pošty na prelome 20. a 21. storočia, si Palác komunikácie prešiel krízou, pretože jeho význam začal upadať. Našťastie bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a zaradená do mestského dedičstva.

Pri paláci sa nachádza veľké množstvo ďalších zaujímavých budov. Hneď vedľa sídli španielska banka. Kúsok ďalej nájdete známu bránu Puerta de Alcalá, ktorá je tiež často zobrazovaná na suveníroch. Za ňou sa nachádza park Buen Retiro s nádhernou stavbou - Palacio De Cristal.

Palác komunikácie Madrid