Judská púšť

Vyprahnutá púšť väčšinou nebýva nijak zvlášť zaujímavá, Judská púšť v Izraeli je však výnimkou. Nachádza sa tu mnoho historicky významných miest a podľa biblických príbehov je to miesto, ktoré sa spája so životom Ježiša Krista.

Púšť sa rozkladá medzi Mŕtvym morom a Judskými horami a zaberá približne 1500 kilometrov. Napriek tomu, že rozlohou nie je veľká, nachádza sa tu mnoho prírodných rezervácií, kláštorov a historických pamiatok. Púšť pretkáva niekoľko riek, ktoré vo vyprahnutej kamenistej krajine vytvorili rozmanité kaňony a malé jazierka.

Judská púšť sa spomína v Starom i Novom zákone. Izraelský národ putoval z Egypta do zasľúbenej zeme cez Judskú púšť a mladý kráľ Dávid sa tu ukrýval pred Šaulom.

Podľa biblie vykonal Ježiš v Judskej púšti a priľahlom mestečku Jericho hneď niekoľko zázrakov. Navrátil zrak slepému a 40 dní a nocí strávil v púšti, kedy ho pokúšal diabol. Túto udalosť pripomína kláštor Sarandarion, ktorý je zabudovaný v hore.

Pevnosť Masada

Významným miestom v Judskej púšti je pevnosť Masada, ktorá pochádza z čias kráľa Herodesa. Stojí na hore, ktorá má stolový tvar a kedysi predstavovala významnú zásobáreň vody. Z pevnosti je fascinujúci výhľad na Mŕtve more a okolitú Judskú púšť.