Archeologické nálezisko Thera

Vo východnej časti Santorini sa nachádzajú pozostatky starobylého mesta Thera, ktoré síce nie je také staré ako nálezisko Akrotiri, avšak rovnako významné. Archeologické nálezisko Thera (Thira) je cenným dôkazom o historickom osídlení ostrova.

Po ničivej erupcii v roku 1640 pred n. l., ktorá zničila všetok život na Santorini, zostal ostrov po mnoho storočí neobývaný. V 9. storočí pred n.l. prichádzajú na ostrov kolonisti zo Sparty, ktorí sa usadili na hore Mesa Vouno a začali tu stavať nové mesto. Vybrali si strategickú polohu vo výške, 360 m n. m., vďaka čomu k nemu nebol ľahký prístup a okolité skaly mu slúžili ako prirodzené opevnenie. Pomenovali ho Thera podľa svojho vládcu, kráľa “Therasa¨. Mesto sa postupne rozvíjalo a rástlo a stalo sa náboženským a obchodným centrom. V 4. storočí pred n. l. slúžilo ako námorná a vojenská základňa pre Egypt. Neskôr ho obsadili Rimania. Úpadok mesta prišiel v 3. storočí, kedy sa obyvatelia začali sťahovať na pobrežie ostrova, kde nachádzali pohodlnejší spôsob života.

V roku 1896 pod vedením nemeckého barona von Gaertringena začali na hore Mesa Vouno rozsiahle archeologické práce. V roku 1961 grécki archeológovia odhalili osídlenie starovekejj Thery. Boli odkryté domy, verejné budovy, ulice, kostoly, chrámy, divadlo, kúpele, premyslený vodovodný a kanalizačný systém. Artefakty dokazujú, že ostrov udržiaval obchodné vzťahy i s ďalšími kykladskými ostrovmi - Gréckom, Krétou a severnou Afrikou.

Vďaka týmto archeologickým vykopávkam bola odkrytá veľká časť Thery, ktorej pozostatky dnes môžu návštevníci obdivovať. Medzi obľúbené pozostatky z helénskeho obdobia patrí chrám sv. Dionýza. Podarilo sa objaviť aj množstvo sošiek, hlinených nádob, váz a ďalších artefaktov. Väčšina je umiestnená v Národnom archeologickom múzeu v Aténach alebo v Archeologickom múzeu Thera.