La Vieille Charité

La Vieille Charité, alebo Stará Charita, bola pôvodne postavená ako domov pre siroty a žobrákov. Dnes je to významný barokový komplex kultúrnou národnou pamiatkou, v ktorom sa nachádza múzeum afrického umenia, Oceánie a archeológie.

V roku 1670 sa mestská rada v Marseille rozhodla postaviť La Vielle Charité, aby dala chudobným obyvateľom a sirotám miesto na bývanie. Za vznikom La Vieille Charité stál významný architekt Pierre Puget a tento architektonický návrh je považovaný za jedno z jeho najkrajších diel.

Súčasťou stavby bola neskôr i nemocnica a rozsiahle nádvorie. V rokoch 1679 až 1707 vyrástla na nádvorí i kaplnka s kupolou, ktorá je zhmotnením talianskeho barokového štýlu.

Počas druhej svetovej vojny stavba postupne chátrala. Neskôr bola zrenovovaná a od roku 1986 sa stala vedeckým a kultúrnym centrom, múzeom afrického umenia, Oceánie, poézie a výstavnou sálou.

La Vieille Charité