Zažite Japonsko v Dusseldorfe

Priblížiť sa japonskej kultúre pri potulkách Nemeckom, nemožné ? To teda rozhodne nie.

V Dusseldorfe sa koncentruje jedna z najväčších japonských komunít Európy. Generálny konzulát Japonska v Düsseldorfe v roku 2008 uviedol, že v tomto meste žije približne 11 000 obyvateľov Japonska vrátane trvalých a dočasných obyvateľov a obyvateľov japonského pôvodu narodených v Nemecku. Od 50. rokov minulého storočia hostilo v Düsseldorfe viac ako 500 japonských spoločností.

Japonská štvrť s japonskými obchodíkmi, reštauráciami sa nachádza pri Immermannstraße a Ostraße. Priblížte si japonskú kultúru a zavítajte do japonského kultúrneho centra EKO-Haus der Japanischen Kultur.

Stredisko japonskej kultúry Eko ponúka kurzy a predstavenia v tradičnej japonskej kultúry, ktorá má korene v budhizme, prezentuje japonský životný štýl, vysvetľuje budhizmus ako základ východného myslenia a podporuje kultúrnu výmenu. V nádherných japonských záhradkách sa nachádza aj budhistický chrám, jediný japonský budhistický chrám Európe, a tiež tradičný japonský dom s čajovňou.