Pafos - Afrodita, mozaiky a hrobky kráľov

Pobrežné mesto Pafos je historicky najvýznamnejšie miesto na celom Cypre. Láka svojou históriou, krásnymi mozaikami, archeologickými náleziskami, z ktorých mnohé sú na zozname UNESCO a v neposlednom rade hotelovými komplexmi a kvalitnými službami. V blízkosti sa nachádza aj medzinárodné letisko, druhé najväčšie na ostrove.

Pafos má nielen nádherné pláže a more, ale je to aj historicky a kultúrne bohaté mesto. Svoje stopy tu zanechali Gréci Rimania, Byzantínci, Francúzi, Benátčania a Turci. Podľa mytológie sa práve na brehoch Pafosu zrodila z morskej peny bohyňa krásy a lásky - Afrodita a na zemský povrch vystúpila z mora na pláži Petra tou Romiou. V staroveku bol Pafos najnavštevovanejším kultovým centrom bohyne Afrodity. Po stopách bohyne Afrodity sa môžete vydať po 7,5 km dlhom náučnom chodníku. Trasa vedie cez Afroditine kúpele, ruiny Pyrgos tis Rigainas (Kráľovnine veže), ktoré sú súčasťou bývalého stredovekého kláštora a napája sa na trasu Adónis, pomenovaná po milencovi bohyne Afrodity.

Archeologické nálezisko Kato Pafos

Pafos bol v staroveku centrom jedného z najbohatších cyperských kráľovstiev. Z tohto obdobia sa zachovali paláce, chrámy s unikátnymi mozaikami a divadlá, ktorá sa nachádzajú vo významnej archeologickej lokalite. Najznámejšou pamiatkou v lokalite sú pestrofarebné mozaiky, ktoré kedysi zdobili domy z rímskych čias. Tieto domy boli pomenované podľa mozaík, ktoré sa v ňom našli - Dionýzov, Théseov, Aionov alebo Orfeov. Niektoré mozaiky vytvárajú rozsiahly súbor a pokrývajú celé podlahy miestností. Významnou stavbou v lokalite bolo i divadlo - odeion, ktoré bolo v roku 1970 zrekonštruované.

Hrobky kráľov

Neďaleko Pafosu sa nachádza ďalšie významné archeologické nálezisko - Hrobky kráľov. Tie vznikali už v 3. storočí pred n. l. a sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Paradoxom je, že napriek ich názvu, tieto katakomby v skutočnosti nikdy neslúžili na pochovávanie členov kráľovskej rodiny. Názov vznikol vďaka ich honosnému vzhľadu. Podľa nálezov boli na tomto mieste pochovávaní príslušníci vyššej spoločenskej triedy. Hrobky sú prístupné verejnosti a sú skvostným príkladom antickej architektúry.

Pafoská pevnosť

Neďaleko prístavu sa nachádzajú nenápadné ruiny byzantskej pevnosti, ktorá má však za sebou bohatú históriu. Postavili ju Byzantinci, ale v roku 1222 ju zničilo zemetrasenie. Znovu ju vystavali Benátčania a o niečo neskôr rozšírili Osmania. Dnes táto pevnosť slúži ako malé múzeum, ktoré mapuje históriu Pafosu.