Dublin a jeho história

Mesto má naozaj zaujímavú históriu. Prvé písomné zmienky o meste pochádza z roku 140 pred našim letopočtom. V 9. storočí sa nachádzala na mieste mesta Keltská osada, ktorú v roku 841 dobyli Vikingovia a premenovali ju na Dubh Linn.

Práve počas obývania osady Vikingami v roku 1030, bola v meste založená katedrála Christ Churh. V 12. storočí Normani premenili Dublin na svoje správne stredisko. Neskôr, v 13. storočí, bol postavený Dublinský hrad.

Vplyv Angličanov na mesto vrcholí v 16. storočí, kedy tu kráľovná Alžbeta založila Trinity College. V nasledujúcom storočí mesto napreduje, rozvíja sa tu obchod a vznikajú nábrežia pozdĺž rieky Liffey.

Obdobie v prvej polovici 18. storočia najviac ovplyvnilo podobu dnešného mesta. V meste sa vybudovali námestia. V roku 1801 vznikla únia s Veľkou Britániou, čo zapríčinilo zrušenie írskeho parlamentu. Tento akt so sebou priniesol aj nepokojechudobu, ktoré v meste prevládali až do prelomu 19. a 20. storočia.

V tom čase sa odohrávali povstania, ktoré vyústili v občianskej vojne v rokoch 1916 – 1922 a vznikol Írsky slobodný štát, neskôr Írska republika. Keďže sa v meste odohralo veľa vojen, muselo prejsť rozsiahlou rekonštrukciou. V súčasnosti nájdete v meste len niekoľko pôvodných klasicistických georgiánskych budov.

Dublin