Aténska akadémia

Akadémia pokračuje v tradícii platónovej akadémie, ktorá je jednou z prvých škôl, ktoré sa stali inšpiráciou pre európsky vzdelávací systém.

Moderná Aténska akadémia kráča s dobou a dnes predstavuje akadémiu vied a zároveň aj najvyššie výskumné zariadenie na Zemi. Akadémia bola založená v roku 1926 a spadá pod dohľad ministerstva školstva.

Najzaujímavejším miestom na tejto akadémii je majestátny palác v centre Atén. Budova stojí uprostred cesty medzi námestiami Omonoia a Syntagma a medzi rušnými ulicami Panepistimiou a Akadimias. Túto budovu navrhol dánsky architekt Theophil Hanson v neoklasicistickom štýle.

Hanson v roku 1859 navrhol aj dve vedľajšie budovy, ktoré dohromady tvoria takzvanú trilógiu. Jedná sa o univerzituNárodnú knižnicu. Stavbu sa podarilo dokončiť až v roku 1885. Na dokončení sa podieľal diplomat a mecenáš Simon Sinas. Slávnostné otvorenie sa konalo 20. marca 1887 a na je jeho počesť dostala názov „Sinaean akademie“.

V tej dobe ešte nebola založená samotná akadémia, a tak od roku 1890 budova fungovala ako numizmatické múzeum. Od roku 1914 zas ako Byzantské múzeum a následne ako štátny archív.

Slávnostný deň otvorenia akadémie bol 24. marca 1926. Dnes tu nájdete 12 výskumných centier, 10 výskumných kancelárií a centrálnu knižnicu.