Forum Romanum

Srdcom starovekého Ríma a tiež jeho najstaršou časťou je Forum Romanum , na ktorom sa nachádza mnoho významných stavieb. V období antiky bola táto oblasť centrom všetkého diania. Tieto priestory najmä využívali rečnícipolitici. V súčasnosti sa tu nachádzajú len ruiny budov, ktoré boli svedkami písania svetovej histórie.

Najstaršie budovy pochádzajú až zo 7. storočia pred Kristom. Počas vlády Júlia Caesara a následným rozvojom cisárstva sa na tomto mieste začali objavovať aj budovy, ktoré sa využívali na politické, náboženské a občianske účely. Okrem týchto budov tu rýchlo vyrástli obchody, chrámy, baziliky a trhy.

Najčastejším stavebným materiálom bol mramor, pozlátený kov a opracované kamene. Stavať sa skončilo na začiatku 2. storočia nášho letopočtu, pretože už nebolo miesto.

Z Fora Romana sa pomaly stávali ruiny vďaka požiaru a zemetraseniam v 3. storočí. Mramorové kamene si rozobrali dobyvatelia a odviezli do Talianska, kde ich použili na výstavbu kostolov a palácov. Nakoniec sa z Fora Romana stal pasienok pre hospodárske zvieratá.

Vďaka archeológom v 18. storočí poznáme Forum Romanum ako vzácnu pamiatku. Ich objavy priťahovali čoraz viac a viac ľudí z celého sveta. Postupne sa im podarilo odkryť celé Forum Romanum a tak si teraz návštevníci môžu pozrieť mnoho chrámov a bazilík, ktoré tam kedysi dominovali.

Senát (Curia) a Septimia Severa

Senát je neprehliadnuteľná budova Fóra, kde sídlil rímsky senát , ktorý tvorilo 300 senátorov. Neďaleko sa nachádzal oblúk Septimia Severa, ktorý bol postavený v roku 203 na oslavu vojenského víťazstva cisára Septimia. Vďaka harmonickým proporciám je označovaný za skvost medzi stavbami. Nad oblúkom sú pozostatky rečníckej tribúny Imperial Rostra. Práve z tadiaľ prednášal svoju reč po smrti Júlia Caesara Marcus Aurelius. Pred týmito stavbami sa rozprestieralo námestie, ktoré bolo centrom diania a mestského života vo Fóre. Konali sa tu pohreby, preslovy a vyhlasovali súdne rozhodnutia.

Saturnov chrám

Saturnov chrám je najstaršou budovou, z ktorého sa zachovalo len 8 iónickým stĺpov. Tento chrám bol postavený v roku 749 pred Kristom a dostal meno podľa boha siatia a poľnohospodárstva Saturna.

Tempio di Vesta

Tempio di Vesta je ďalším dôležitým chrámom, v ktorom bývali vestálky. Tieto kňažné boli strážkyne posvätného ohňa. Bol to veľmi dôležitý post, pretože to mohli vykonávať len ušľachtilé dievčatá. Dievčatá museli neustále udržiavať oheň, ktorý bol symbolom večného Rímu a prinášal mu blahobyt. Ak ženy nedodržali povinnosť, čakalo ich kruté bičovanie, pokiaľ pracovali svedomito, dočkali sa vysokého postavenia a získali aj nejaké práva.

Titov oblúk

Jednou z pamiatok, ktoré sa dajú v ruinách rozpoznať, je triumfálny Títov oblúk z roku 81 nášho letopočtu. Ten pripomínal víťazstvo nad Židmi a zničenie Jeruzalemského chrámu v roku 70. Oblúk zdobia reliéfy, na ktorých je zobrazený triumfálny návrat cisára Tita z Palestíny do Ríma.

forum romanum rím