Hephaestov a Zeusov chrám

Hephaestov chrám (Temple of Hephaestus) je najzachovalejší grécky chrám v Aténach. Chrám je naozaj skoro v pôvodnom stave. Nachádza sa na severo-západnej strane Aténskej agory na vrchole kopca Agoraios Kolonos.

Stavba chrámu zažala v roku 449 p. n. l. a trvala cez 30 rokov. Oficiálne otvorenie prebehlo v rokoch 416 – 415 pred Kristom. Stavba bola postavená v dórskom peripteralskom štýle a teraz ju môžeme vidieť v skoro pôvodnej podobe.

Rozmery chrámu sú 14 metrov od severu k juhu a 32 metrov od východu k západu. Na kratšej strane sa nachádza šesť stĺpov a dlhšej trinásť. Na chrám bol použitý mramor z blízkej hory Mt. Penteli.

Hephaestov chrám je zaujímavá pamiatka, ktorú treba rozhodne navštíviť. Je to to najlepšie zo starovekej Aténskej agory.

Zeusov chrám

Zeusov chrám tzv. Olympieion predstavuje pozostatky jedného z kedysi najmonumentálnejších chrámov Atén. Nájdete ho v centre mesta a asi pol kilometra východne od Akropole. Do dnešného dňa sa však veľa nezachovalo, možno aj preto, že sa ruiny nechávajú v pôvodnom stave.

Chrám má pôdorys obdĺžnika s rozmermi 120 x 40 metrov s mohutnými stĺpmi. Niektoré sa zachovali a vďaka nim môžeme obdivovať veľkoleposť chrámu, ktorý bol venovaný vládcovi Olympijských bohov.

História siaha až do obdobia 6. stor. p. n. l. za vlády tzv. Aténskych tyranov. Tí sa snažili o vybudovanie najväčšieho chrámu v Grécku, vďaka ktorému by sa stali nesmrteľní. Kvôli náročnosti stavby bolo toto dielo dokončené až 638 rokov po jej začiatku za vlády Rímskeho cisára Hariána.