Sevilla a história

Miesta, kde teraz sídli mesto Sevilla, boli osídlené už v období starovekého Ríma. V tom čase bolo mesto hlavným mestom provincie Hispánia.

Dokonca pár pamiatok z tejto doby môžete nájsť aj v dnešnej Seville. Najvýznamnejšou pamiatkou je rímsky amfiteáter.

Po páde Ríma Hispániu v roku 712 dobyli Arabi. V tom čase mesto veľmi napredovalo. Arabská architektúra a kultúra tu zanechala svoje stopy. Veľa stavieb, ktoré sa zachovali, boli postavené práve v tomto období. Medzi najznámejšie patrí pamiatka Alcázar. Stavba bola pôvodne postavená ako pevnosť, no po páde Arabov slúžila ako palác, kde bývala španielska kráľovská rodina. Túto funkciu nesie stavba dodnes.

V roku 1248 dobyl Sevillu Ferdinand III. V tej dobe sa stavali nové budovy prevažne v gotickom štýle. Tak vznikla aj sevillská katedrála, ktorá je slávna svojou zvonicou Giraldou. Ide o najväčšiu gotickú katedrálu na svete. Hovorí sa, že sa v nej nachádza hrob známeho Krištofa Kolumba.

Po objavení Ameriky začal pre Sevillu zlatý vek, pretože mesto malo ako jediné licenciu na vysielanie lodí do Nového sveta, a takisto aj na prijímanie lodí, ktoré z Nového sveta prichádzali. Vtedy mesto veľmi zbohatlo a rapídne sa zvýšil počet obyvateľov. Mesto kleslo v roku 1649, kedy mesto ovládol mor. V tom čase zahynula asi polovica obyvateľov.

sevilla