Churchillovo múzeum

Churchill Museum alebo Churchill War Rooms bolo založené v roku 2005 v hlavnom stane Winstona Churchilla, ktorý mal podobu bunkra so železobetónovým stropom. Odtadiaľ počas vojny vedúcu pozíciu zastával Neville Chamberlain a neskôr Winston Churchill. Churchillovo múzeum je jednou z častí Imperial War Museum a približuje kariéru tohto významného politika počas druhej svetovej vojny.

Do budovy múzea vstúpite nenápadným otvorom na roku budovy, z ktorej bol počas vojny priechod do podzemných tunelov. V múzeu uvidíte obytné miestnosti, v ktorých bývali hlavní politickívojenskí predstavitelia alebo Cabinet Room, kde sa stretávala vláda.

Ďalšou zaujímavou miestnosťou je Map Room, v ktorej sa rokovalo o vojenských operáciach a konali sa dôležité strategic rozhodnutia. V múzeu nájdete všetky predmety presne v takom stave, v akom ich nechali v roku 1945 pracovníci bunkra. Taktiež uvidíte pokryté celé steny rozsiahlymi mapami. Uvidíte mapy Atlantiku, Tichého oceánu, mora okolo Spojeného Kráľovstva aj územie vojny na Ďalekom východe.

Vedľa Map Room sa nachádza Churchill´s Room, v ktorej mal Churchill priame telefonické spojenie s Bielym domom vo Washingtone.

Počas návštevy budete mať pocit, že ste sa preniesli do obdobia vojny. Stoly sa prehýbajú pod dokumentami, na stenách sú dopichané mapy od špendlíkov, ktorými sa pripichovali ceduľky s menami strategických pozícií. Uvidíte Churchillov stôl, komunikačné prostriedky a pomôcky na plánovanie bitiek a vojenských stratégií. Pôvodne tieto priestory zaberali plochu 12 000 m2 a boli určené pre 528 ľudí. Nachádzala sa tu aj nemocnica, jedáleň, strelnica a veľké množstvo izieb.