Spolkový snem (Bundestag/Reichstag)

Keď sa Berlín stav hlavným mestom zjednoteného Nemecka v roku 1871, sídlil nemecký parlament na ulici Leipziger Strasse, kde sa dnes nachádza budova Bundestag. Pôvodné sídlo však nebolo dostatočne veľké, a tak sa parlament presunul do budovy Reichstagu, kde dnes sídli Spolkový snem.

Reichstag slúžil ako sídlo parlamentu až do roku 1933, kedy bola budova zničená požiarom, z ktorého vinil Adolf Hitler Komunistickú stranu Nemecka. Požiar z roku 1933 znamenal koniec parlamentnej demokracie, pretože krátko po tom bol prijatý zákon , ktorý výrazne obmedzil politické práva. Do konca roka 1933 boli všetky politické strany okrem NSDAP zakázané a parlament stratil všetku politickú moc.

Bundestag začal zasadať v budove Reichstagu až v roku 1999. Pred slávnostným otvorením sa uskutočnila prístavba skleneného dómu podľa návrhu Normana Forstera a rozsiahla vnútorná rekonštrukcia.

Pri rekonštrukcii budovy sa veľmi dbalo na modernosť, transparentnosť a praktické využitie. Napríklad sklenený dóm, z ktorého môžu návštevníci pozorovať zasadnutie a práce poslancov, ale aj interiér, ktorý je veľmi vzdušný, pretože pri jeho prestavbe použili veľa skla a ocele.

Na prvom poschodí sa nachádza plénum s galériou, z ktorého môžu návštevníci sledovať zasadnutia parlamentu. Na druhom poschodí sa nachádzajú kancelárie predsedu parlamentu a na treťom poschodí nájdete kancelárie politických strán v  Bundestagu.

Tento parlament je jednou z hlavných atrakcií Berlína. Každoročne ho navštívi až 3 milióny turistov. Odporúčame, aby ste si pred návštevou rezervovali sprievodcu, ktorý je zdarma, a tak ušetríte hodiny strávené v rade.