Bazilika Santa Maria Maggiore

Bazilika bola postavená v roku 352 na mieste, ktoré bolo podľa legendy vybrané vyššou mocou.

V lete začal na pahorku Esquilin zázračne padať sneh, ktorý vyznačil pôdorys budúceho kostola. Dnes si každoročne 5. augusta pripomínajú výročie tejto udalosti bohoslužbami.

Túto baziliku postavil pápež Luberius a patrí medzi štyri najväčšie pápežské baziliky. Ďalšie tri sú Bazilika sv. Petra, Lateránska bazilika a Bazilika sv. Pavla za hradbami. Bazilika Santa Maria Maggiore patrí k najkrajším kresťanským bazilikám v talianskej metropole a najväčším rímskym kostolom zasväteným Panne Márii.

Románska zvonica bola k bazilike pristavaná v roku 1377 a má 75 metrov, za čo vďačí označeniu najväčšej v meste. Interiér baziliky je nádherne zdobený. Bohato maľovaný kazetový strop, ktorý je potiahnutý zlatom, je podopieraný 40 masívnymi ionickými stĺpmi, ktoré sem boli privezené z antických rímskych budov.

Výzdoba je naozaj nádherná. Celkovo je kostol vyzdobený 36 mozaikami, ktoré zobrazujú scény zo Starého a Nového zákona. Najzaujímavejšia je však mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu ako byzantskú princeznú, ktorú Ježiš korunoval. Je umiestnená v apside, ktorá je považovaná za vrchol stredovekej mozaikovej tradície v Ríme. Ďalšie významné mozaiky sú na postranných stenách a zobrazujú výjavy Mojžiša, Abraháma, Izáka a Jakuba.

Pod hlavným oltárom je uložených päť kusov dreva, ktoré údajne pochádzajú z Kristovej kolísky v Betleheme. Práve toto sa stalo hlavným lákadlom všetkých turistov.