Historický Dortmund

Dortmund má v sebe ukrytých mnoho historických udalostí a taktiež skrýva aj veľa pamiatok. Povieme si o pár významných udalostiach, ktoré stojí za to spoznať.

Prvá zmienka o tomto meste je mapovaná okolo roku 880. V 10. storočí bolo v Dortmunde povolené obchodovanie, čo spôsobilo vyššiu návštevnosť ľudí, ktorí prichádzali ponúkať svoje tovary. V 12. storočí dal mesto opraviť cisár Fridrich Barbarossa, kde potom na pár rokov usídlil. V tých časoch sa stal Dortmund jedným z najvýznamnejších.

Od roku 1320 sa stalo hanzovným (obchodníckym) mesto. Slobodným mestom sa stal až v 19. storočí. Počas druhej svetovej vojny bola zbombardovaná väčšina mesta. Preto tu po roku 1945 prebehla veľká rekonštrukcia, vďaka ktorej sa v meste vybudovalo mnoho parkov a zelených plôch. K najstarším pamiatkam mesta Dortmund patria rozhodne historické kostoly ako:

Reinholdkirche

Tento protestantský kostol pochádza z 13. storočia. Je postavený v románskom slohu a obsahuje gotické prvky. Veža bola neskôr upravená do barokového štýlu. Po vojne prešiel rekonštrukciou.

Pretrikirche

Taktiež protestantský kostol zo 14. storočia je známy svojím vyrezávaným oltárom, ktorý je nazývaný aj Zlatý div Dortmundu.

Marienkirche

Protestantský kostol z rokov 1170 až 1200. Nachádza sa v ňom Mariánsky oltár, v ktorom sa spájajú románske a gotické prvky.