Danteho dom

Florencia nie je výnimočná len tým, že tu nájdete mnoho cenných historických pamiatok, ale tým, že bola rodiskom veľkého množstva svetoznámych umelcov. Jedným z nich je Dante Alighieri.

Casa di Dante – Muzeum Dante Alighieriho

Dante Alighieri bol jedným z najdôležitejších postáv vo Florencii. V centre mesta sa nachádza dom, ktorý je považovaný za rodisko tohto stredovekého spisovateľa. Dom dnes slúži ako múzeum, ktoré sa zameriava na život a diela básnika.

Expozícia je rozdelená do troch poschodí. Tie mapujú tri najpodstatnejšie fázy Dantovho života.

Na prvom poschodí múzea nájdete diela, ktoré vypovedajú o životných pomeroch a štýle života vo Florencii v 13. storočí. V tejto dobe sa narodil aj samotný básnik. Výstava pozostáva z dokumentov o Dantovom pokrstení, približuje jeho detstvo, verejný, vojenský a politický život. Nájdete tam aj zbierku dobových zbraní.

Druhé poschodie sa vracia do histórie smerom k Dantovmu nútenému exilu v roku 1301 a pripomína tragickú etapu jeho života.

Tretie poschodie sa zameriava na diela samotného autora. Vystavuje rukopisy a ilustrácie k jeho dielam. Autori týchto ilustrácií boli slávni výtvarníci a to napríklad Giotto, Raphael nebo Michelangelo.

Dante Alighieri je považovaný za jedného z najväčších básnikov sveta. Významne sa zaslúžil o vývoj talianskeho jazyka a jazykovedy a jeho dielo, ktoré predpovedá nástup renesancie, je považované za vrchol stredovekej poézie a filozofie.

Danteho dom Florencia