Berliner Dom a Lustgarten

Berliner Dom je ďalším zo symbolov Berlína. Je to najväčší kostol v  meste spolu s farnosťou, ktorá spadá pod Evanjelickú cirkev Brandenburska.

Berliner Dom

V polovici 18. storočia bol tento barokový kostol na prianie Fridricha Veľkého postavený na mieste pôvodného paláca. Do tohto kostola sa presunuli aj všetky hrobky panovníckej dynastie Hohenzollernov.

Koncom 19. storočia prešla budova prestavbou, kedy boli pridané nové dekoratívne prvky a kupola bola o niekoľko metrov navýšená. Behom druhej svetovej vojny bol však Berliner Dom takmer zničený a ubehlo mnoho rokov, než sa neho rekonštrukcia dokončila.

Vstupné na prehliadku je 5€, ale tento kostol môžete navštíviť aj počas koncertu alebo sv. omše.

Lustgarten

Lustgarten alebo Záhrada túžby, na ktorej sa nachádza Berliner Dom aj Stará Galéria, ktorá je súčasťou Museuminsel, slúžila v minulosti na rôzne účely. Za vlády dynastie Hohenzollernov bola využívaná ako miesto na pestovanie exotických plodín a o storočie neskôr a z nej stala prechádzková záhrada. V 19. storočí bol vytvorený park, ktorého hlavné využitie pozostávalo v konaní podujatí a prehliadok.

Do tejto záhrady sa dostanete autobusom a to linkami 100, 200 - zastávka Lustgarten.