Námestie zázrakov a katedrála

V súčasnosti je Pisa silným turistickým magnetom a to vďaka tomu, že ukrýva radu významných pamiatok so slávnou a bohatou minulosťou.

Námestie zázrakov

V centre mesta sa nachádza "Námestie zázrakov" Piazza dei Miracoli. Na ňom sú postavené stavby, ktoré symbolizujú etapy ľudského života. Vystavené tu bolo babtistérium, ktoré predstavuje zrodenie, šikmá veža, ktorá znázorňuje dosiahnutie rozumu, katedrála, ktorá je považovaná za symbol svätosti a zdravia a cintorín Camposanto , ktorý symbolizuje smrť.

Mramorové babtistétium (krstiteľnica) bola postavená v 12. storočí v románskom slohu a je najväčšia v Taliansku. Jej priemer je 30 a pol metra a zdobia ju tri poschodia románskych oblúkov zakončených gotickými vežičkami a takmer 55 metrová veža.

Interiér ukrýva mramorovú kazateľnicu, ktorá je dielom Nicoly Pisana. Reliéfy znázorňujú narodenie Pána, ukrižovanie a ďalšie biblické výjavy.

Katedrála

Táto katedrála má tvar latinského kríža a je zasvätená Panne Márii. Je považovaná za vrcholné dielo románskej architektúry. Začala sa stavať v 11. storočí pod vedením architekta Buscheta. V 16. a 19. storočí vyhorela, takže musela prejsť rekonštrukciou. Vchodové dvere katedrály Portale di San Ranieri z 12. storočia sú z bronzu a zdobia ich biblické výjavy.

lacné letenky pisa