Londýnske múzeum

Museum of London vám ukáže ako sa žilo v Londýne v praveku, v stredoveku a dokonca aj v 21. storočí. Cieľom múzea je zachovať históriu mesta pre ďalšie generácie.

Zbierky, ktoré vidíte v múzeu, sa neustále menia, pretože londýnske múzeum má na starosti vykopávky v celom meste. Prehistorické artefakty vieme rozdeliť do troch skupín.

Prvú skupinu tvoria zbierky keramiky, kostí a kameňov, ktoré sa našli v rieke Temže v 19. a 20. storočí. Ďalej uvidíte zbierky keramiky, kostí a kameňov objavené v Wimbledon Common a Ham Fields. Poslednou časťou sú exponáty, ktoré sa našli v západnom Londýne. Najvzácnejšia zbierka z prehistorického obdobia e zbierka 900 kusov kovových nástrojov bronzovej a železnej doby.

Uvidíte tu aj veľmi zaujímavú a bohatú výstavu šiat a doplnkov, ktoré pochádzajú z obdobia vlády Tudorovcov až dodnes. V tejto zbierke, ktorá obsahuje 24 000 exponátov, nájdete kostýmy a doplnky spojené s divadlom, kráľovské oblečenie, uniformy, cirkevné rúcha.

V Museum of London sa nachádza aj knižnica, ktorá vlastní 35 000 obrazov a fotiek, ktoré znázorňujú život v Londýne od praveku až do súčasnosť.

Súčasťou výstavy je aj 5000 nahratých hodín, počas ktorých si môžete vypočuť príbehy a rozhovory ľudí o každodennom živote v Londýne. Toto múzeum nájdete v budove neďaleko Barbican Centre.

Londýnske múzeum