Hora Sion

Hora Sion je jedným z najviac posvätných miest v Jeruzaleme. Práve tu sa mala uskutočniť Posledná večera Pána s jeho apoštolmi a tiež je to miesto symbolického posledného odpočinku kráľa Dávida.

Hora Sion sa nachádza v blízkosti hradieb jeruzalemského Starého Mesta a vchádza sa na ňu Sionskou bránou. Je to magické miesto, ktoré uctievajú kresťania, Židia a i moslimovia. Dominantou hory je chrám a kláštor Zosnutia Panny Márie, kde zomrela matka Ježiša Krista a následne vstúpila na nebesia. Stavba sa nachádza na mieste pôvodného byzanstkého chrámu Agia Sion.

Hrobka kráľa Dávida sa nachádza na prízemí a miesto označuje Dávidova hviezda. Chodia sa sem modliť Židia a tiež je dôležité pre moslimov, keďže islam považuje kráľa Dávida za jedného z prorokov.

Na hore Sion sa mala odohrať Posledná večera Pána a Večeradlo je dnes prístupné pre návštevníkov. Interiér zdobí oltár, ktorý je spomienkou na túto významnú udalosť.

Ďalšou zastávkou na hore Sion je kresťanský cintorín, kde sa nachádza hrob Oskara Schindlera. Tento obchodník, narodený v českých Svitavách, sa v minulosti zaslúžil o záchranu viac ako tisíc Židov.

Hora Sion tiež ponúka nádherné výhľady na východný Jeruzalem, ktorý je pre Palestínčanov hlavným mestom. Izraelčania však toto odmietajú. Výhľad budete mať tiež na Olivovú horu, kde sa nachádza Getsemanská záhrada, v ktorej prespával Ježiš so svojimi učeníkmi.